TARIEVEN BESCHERMINGSBEWIND

De kosten die een bewindvoerder in rekening mag brengen worden elk jaar vastgesteld door het landelijk overleg vakinhoud civiel en kanton (LOCVK). Wanneer u een inkomen hebt op bijstandsniveau kunnen wij na ontvangst van de beschikking van de kantonrechter bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar u woont. Afhankelijk van het beleid van de gemeente en het aanleveren van de documenten die nodig zijn, zal de gemeente een beslissing nemen of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

TARIEVEN 2021

INTAKE TARIEF

Bewindvoering alleenstaande € 676,39
Bewindvoering samenwonende € 810,70

BEWINDVOERING ZONDER SCHULDEN MAANDTARIEF

Bewindvoering alleenstaande € 119,96
Bewindvoering samenwonende € 143,58

BEWINDVOERING MET SCHULDEN MAANDTARIEF

Bewindvoering alleenstaande € 154,88
Bewindvoering samenwonende € 185,73

Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief btw